Styrerommet

Her inne vil styret legge ut referater og eventuelle andre saker som styret behandler og som skal være åpent for resten av klubben.

Styret og andre komitéer i Bergen Handicapidrettslag 2021 består av følgende personer:

Formann: Thomas Sætre

Nestformann: Brage Æsøy Titlestad

Styremedlemmer:
Medlem: Odin Dyrkolbotn
Medlem: Vibeke Holmefjord
Medlem: Christel Borge Bersaas-Nesse

  1. Varamedlem: Tommy Urhaug
  2. Varamedlem: Brede Arnøy

Kontrollkomité:
Kåre Skorpen
Atle Larson

Valgkomité:
Leder: Steinar Vedå
Medlem: Sverre Valderhaug

Styremøtereferat (trykk på datoen for å komme til referatet):

11.03.2021
08.04.2021

Årsmøtereferat (trykk på datoen for å komme til referatet):

Digitalt årsmøte 07.03.2021