Årsmelding for Bergen Handikapidrettslag 2020

Årsmøte 2020

Bergen Handicapidrettslag holdt sitt årsmøte i Kanalveien 90, mandag 22. juni 2020.

Møtet ble åpnet av styreleder Gunnar Christiansen som ønsket alle deltakere og gjester velkommen.

Anders Hovden ble valgt som møteleder.

Årsmelding og årsregnskap for 2019 ble godkjent.

Etter årsmøtet hadde styret følgende sammensetning:

Gunnar Christiansen Leder

Thomas Sætre Nestleder

Vibeke Holmefjord Styremedlem

Odin Dyrkolbotn Styremedlem

Sverre Valderhaug Styremedlem

Christel Borge Bersaas-Nesse 1. varamedlem

Simona Svetlosakova 2. varamedlem

Revisor:

Anders Hovden Revisor

Valgkomité:

Morten Bendiksen Leder

Helge Nummedal Medlem

Parabordtennis

Bergen Handikappidrettslag har hatt et godt sammarbei med VI stiftelsen om parasatsing i bordtennis.Vi fikk her tildelt 40 000 kr for 2020 og dette har økt til 60 000 kr for 2021. Av de yngre paraspillerne har klubben hatt fast oppmøte fra to spillere gjennom hele sesongen og en ny spiller begynte i desember. Av eldre paraspillere er det en ny i sporten som har begynt og vi har en overgang fra annen klubb. Treningstilbudet til de eldre paraspillerne fortsetter å øke og vi har ansatt ny hovedtrener. Generelt har bordtennis gruppen hatt en sunn vekst.

Styrets arbeid i 2020

Styret har i løpet av året avholdt 8 styremøter og behandlet mange saker. Styret har avholdt sine styremøter i Kanalveien 90, og noen ved på Teams. Laget har så godt det lar seg gjøre prøvd å holde åpent for våre aktiviteter på tross av pandemien vi er inne i. Alt har vært åpent når kommunen har tillatt det, men det har ikke vært avholdt turneringer eller kamper. Vi har siden høsten 2020 hatt ansatt en profesjonell bordtennistrener, Alexey Yefremov, uten at vi kan si at dette har gitt full uttelling, grunnet pandemien. Vi håper dette vil bli bedre når samfunnet slipper litt mer opp. Vi har i løpet av 2020 startet opp med ekstrasatsing på parautøver i bordtennis i samarbeid med VI.

Som alle kanskje har fått med seg, så døde lagets leder, Gunnar Christiansen, brått tidlig i desember. Dette har medført at lagets styre på de siste styremøtene har jobbet for å få ordnet med bankforbindelser og andre korrespondanser som er viktige for laget.

Forøvrig kan vi melde om at klubben har sunn økonomi.

Styret håper på et produktivt og spennende 2021, som vi håper snart kommer mer tilbake til det normale.

Dette innlegget ble publisert i Generell info. Bokmerk permalenken.