Saksliste til årsmøtet i Bergen Handicapidrettslag 2021

Møtested: Microsoft Teams

Dato: 07.03.2021

Tidspunkt: kl 12:00

Saksliste:

1: Godkjenne de stemmeberettigede

2: Godkjenne innkalling saksliste og forretningsorden.

3: Velge dirigent, sekretær samt 2 personer til å undertegne protokoll.

4: Behandle årsmelding.

5: Behandle revidert regnskap.

6: Behandle innkomne forslag og saker.

7: Fastsette medlemskontigent.

8: Vedta budsjett.

9: Valg

Leder og nestleder

3 styremedlemmer og 2 vara

Kontrollkomite, 2 medlemmer

Valgkomite 1 leder og 1 medlem

Leder og nestleder velges enkeltvis, de øvrige medlemmene velges samlet, deretter velges varamedlemmer samlet.

Dette innlegget ble publisert i Generell info. Bokmerk permalenken.