Forslag til årsmøtet

Det er komt inn følgende 6 forslag til årsmøte i Bergen Handicapidrettslag. Disse skal behandles på årsmøtet og listes opp under:

Tittel på forslag: Utgiftsdekning

Fra: Thomas Sætre

Forslag: Klubben dekker påmeldingsavgift i alle former for turnering/seriespill i norge for alle klubbens medlemmer, uavhengig av idrett.

Mens den enkelte utøver må dekke alle andre utgifter ved å delta på turneringer i norge, hotell, reise osv.

Styret behandler støtte til eventuelle utenlandsreiser i hvert tilfelle.

Spillere på et visst nivå med mulighet for å hevde seg nasjonalt, kan søke til styret om støtte ifm Norgesmesterskap/norges cup/norges cup finale.

Reiser og overnatting/mat i forbindelse med nasjonal lagserie skal fortsatt dekkes av klubb.

Begrunnelse: Mye enklere og billigere å håndtere for klubben, hver enkelt spiller/lagspiller kan se på terminlister og bestemme seg relativt tidlig for hvor man ønsker å delta og legge opp sin økonomi deretter, dessuten har vi pr i dag bare noen få som har behov eller nivå til å reise på landsomfattende turneringer som avholdes utenfor vestland fylke, vil bety en enorm besparelse for klubben kontra de seinere års forbruk der man ganske ukritisk har gitt et tilbud til «alle» som vil reise både her og der.

Tittel på forslag: Utgiftsdekning del 2

Fra: Thomas Sætre

Forslag : Klubben inviterer til klubbtur, dette kan være seg Malmø open for de av våre medlemmer som kan delta der (para utøvere), der klubben vil stå for en større del av dekningen for reise, opphold, påmelding osv.

Klubbtur for de av våre utøvere som ikke kan delta i Malmø Open, det kan være seg et passende arrangement som passer for både bredde og topp der klubben vil ta en større del av kostnaden for alle som reiser her på lik linje som med evnt en Malmø open tur.

Begrunnelse: Visst årsmøtet går for det andre forslaget som angår å stramme inn på pengebruken generelt når det kommer til å støtte alle som vil på tur og ved alle turer, så tror jeg også for klubbfølelse og samhold at det kan være fornuftig å arrangere klubbtur til for eksempel Malmø Open, nettopp Malmø Open har vi hatt tradisjon for å delta på over mange mange år og det passer for alle aldre og nivå, samt at det er en turnering som vil dekke alle 3 idrettene vi har i klubben pr i dag.

Tittel på forslag: Treningsavgift Bordtennis

Fra: Thomas Sætre

Forslag: Alle bordtennis spillere over 18 år betaler en månedlig treningsavgift på kr 200,-, og kan eventuelt være som et prøve prosjekt fra 01.08.2021 til 1.06.2022.

Begrunnelse: Det vil gjøre det enklere å opprettholde en god trenerstandard i fremtiden og mulighetene for å fortsette med eget lokale vil også bedre seg med en slik ordning.

Tittel på forslag: Delvis endring av klubbnavn

Fra: Thomas Sætre

Forslag: Klubben endrer navn fra Bergen Handicapidrettslag til Bergen Para idrettslag

Begrunnelse: Bruken av handicap kontra para er nesten ikke tilstede lengre, stort sett i all idrett for funksjonshemmede nå til dags blir betegnelsen para brukt.

Jeg har full forståelse for at det kanskje kommer brått på for mange, men om ikke vi endrer navn i år så håper jeg årsmøtet kanskje kan gå inn for å se på muligheten for endring til 2022 eller fra 01.01.2022.

Tittel på forslag: «låsing av midler»

Fra: Thomas Sætre

Forslag: Foreslår at årsmøtet vedtar å «låse» midler a kr 350.000,- i minst 5 år, som da kan være en buffer for fremtiden.

Styret som til enhver tid sitter vil ha fullmakt til å kunne ta av disse midlene dersom det er helt nødvendig for klubbens overlevelse.

Begrunnelse: Det er aldri feil å ha litt penger i bakhånd. Og til enhver tid sittende styre vil ha fullmakt til å ta av disse midlene om det skulle være av en slik karakter at klubbens drift vil lide om ikke så blir gjort.

Tittel på forslag: Assistenter som deltar i bassenget betaler 250 kroner som medlemsavgift i året.

Fra: Vibeke Holmefjord 

Forslag: assistenter som deltar i bassenget betaler 250 kroner som medlemsavgift i året 

Begrunnelse: Vi må i utgangspunktet dokumentere hvem som er i bassenget. Det blir mer ryddig i forhold til antall og medlemslisten. 

De som hjelper til fra sidelinjen trenger vi ikke dokumentere, og derfor er forslaget kun på hjelpere i basseng.

Dette innlegget ble publisert i Generell info. Bokmerk permalenken.