Parasamling i bordtennis

Fra venstre: Sander, Julian, Lucas og Hermann

Lørdag 10. april arrangerte vi parasamling for yngre. Vi hadde med oss Lucas, Hermann og Sander! I tillegg ble Julian med på samlingen. Hovedtrener for samlingen var Aleksey Yefremov, som også hadde fått med seg Thomas, Brage, Sverre og Odin som sparring for de yngre håpefulle.
Etter nær 5 timer med bordtennis, sosialt og pizza var det en trøtt men fornøyd gjeng som gikk hjem!

Julian i gang med Brage på øverste bordet
Sander spiller med Odin på nærmeste bordet


Klubben ønsker å takke Aleksey og spillerne for en vel gjennomført samling.
Vi i Bergen Handicapidrettslag kommer til å arrangere flere slike samlinger hver måned fremover. Vi håper at vi da kan invitere spillere utenfor Bergen.

Ønsker du å være med på dette? Ta kontakt med oss!
Vi har egen paratrening hver torsdag i Kanalveien 90 (gamle NRK-bygget) fra 1730-1830.

Takk til Stiftelsen VI og Norges Bordtennisforbund som er med å støtter opp under vår parasatsning!

Publisert i Generell info | Legg igjen en kommentar

Ungdomsturnering i Haukelandshallen

Bilde og tekst: Sverre Valderhaug

Heros arrangerte Lørdag 20. mars en turnering for alle under 20 innen Bergen Kommune. Bergen HIL stilte med 4 ungdommer, som alle har vist god fremgang og vært aktive siden nyttår. Det er Olav, Julian, Sander og Lucas.
Spesielt hyggelig var at vi hadde 2 paraspillere med, Lucas og Sander. Totalt deltok det 19 spillere fra de 4 klubbene som er i Bergen.

Arrangøren valgte å kjøre 3 innledende store puljer der alle ville få mange kamper. 

Olav vant 1 kamp og tapte 4 i innledende. Mange av kampene var mot tøffe spillere. Debutanten Julian tapte alle i sin innledende pulje, men spilte mange jevne kamper. I den første kampen endte det med tap 12-10 i 5 sett. I påfølgende kamp tapte han 3-1 med to sett 11-9.
Sander og Lucas endte opp i samme pulje. Debutanten Sander vant 2 kamper. I kampen mot Lucas ble det nervepirrende og Sander som trakk det lengste strået.
Lucas vant ingen innledende kamper men spilte jevne sett og jevne kamper.

Alle 4 spillerne kom dermed i C sluttspillet.

Der ble det 4 kamper til på alle. Alle tok med seg resultater fra interne kamper fra første gruppe. Det ble en del lokale Bergen HIL kamper. Olav vant sine 4 kamper i sluttspillet og vant dermed C-sluttspillet. Sander vant 2 kamper i sluttspillet og ble nummer 3 der.
Både Julian og Lucas vant hver sin kamp i sluttspillet og spilte mange jevne kamper. De endte til slutt på femte- og sjetteplass i sluttspillet. 

Arrangøren arrangerte et bra stevne innenfor smittevernreglene og det var gøy å se ungdommen spille kamper igjen. Noen for første gang, mens det var noen mer erfarne ungdommer.

De fire ungdomenene viste god innsats og lagmoral på hele stevnet. Spilte man ikke kamp var de med å støttet sine lagkamerater i sine kamper.
Takk også til foresatte som var til stede og fikk med seg denne sjeldenheten av et stevne i disse tider!

Publisert i Stevne og divisjon, Stevner | Legg igjen en kommentar

Årsmøte over – nytt styre

Søndag 07. mars ble det avholdt digitalt årsmøte i Bergen Handicapidrettslag. Det var mange gode saker og diskusjoner. Til slutt ble det valgt ett nytt styre. Under følger den nye styresammensetningen.

Leder: Thomas Sætre

Nestleder: Brage Æ Titlestad

Styremedlem:
Vibeke Holmefjord
Christel Bersaas-Nesse
Odin Dyrkolbotn

1. Vara: Tommy Urhaug
2. Vara: Brede Arnøy

Kontrollkomite: Kåre Skorpen og Atle Larsson

Valgkomite : Sverre Valderhaug og Steinar Vedå

Vi satser på et bedre 2021-2022 og at vi etter hvert kan møtes i idrettslig plattform og ikke på en digital plattform.

Vi vil også takke Simona Svetlosakova og Sverre Valderhaug for innsatsen i forrige styreperioden!

Publisert i Generell info | Legg igjen en kommentar

Årsmelding for Bergen Handikapidrettslag 2020

Årsmøte 2020

Bergen Handicapidrettslag holdt sitt årsmøte i Kanalveien 90, mandag 22. juni 2020.

Møtet ble åpnet av styreleder Gunnar Christiansen som ønsket alle deltakere og gjester velkommen.

Anders Hovden ble valgt som møteleder.

Årsmelding og årsregnskap for 2019 ble godkjent.

Etter årsmøtet hadde styret følgende sammensetning:

Gunnar Christiansen Leder

Thomas Sætre Nestleder

Vibeke Holmefjord Styremedlem

Odin Dyrkolbotn Styremedlem

Sverre Valderhaug Styremedlem

Christel Borge Bersaas-Nesse 1. varamedlem

Simona Svetlosakova 2. varamedlem

Revisor:

Anders Hovden Revisor

Valgkomité:

Morten Bendiksen Leder

Helge Nummedal Medlem

Parabordtennis

Bergen Handikappidrettslag har hatt et godt sammarbei med VI stiftelsen om parasatsing i bordtennis.Vi fikk her tildelt 40 000 kr for 2020 og dette har økt til 60 000 kr for 2021. Av de yngre paraspillerne har klubben hatt fast oppmøte fra to spillere gjennom hele sesongen og en ny spiller begynte i desember. Av eldre paraspillere er det en ny i sporten som har begynt og vi har en overgang fra annen klubb. Treningstilbudet til de eldre paraspillerne fortsetter å øke og vi har ansatt ny hovedtrener. Generelt har bordtennis gruppen hatt en sunn vekst.

Styrets arbeid i 2020

Styret har i løpet av året avholdt 8 styremøter og behandlet mange saker. Styret har avholdt sine styremøter i Kanalveien 90, og noen ved på Teams. Laget har så godt det lar seg gjøre prøvd å holde åpent for våre aktiviteter på tross av pandemien vi er inne i. Alt har vært åpent når kommunen har tillatt det, men det har ikke vært avholdt turneringer eller kamper. Vi har siden høsten 2020 hatt ansatt en profesjonell bordtennistrener, Alexey Yefremov, uten at vi kan si at dette har gitt full uttelling, grunnet pandemien. Vi håper dette vil bli bedre når samfunnet slipper litt mer opp. Vi har i løpet av 2020 startet opp med ekstrasatsing på parautøver i bordtennis i samarbeid med VI.

Som alle kanskje har fått med seg, så døde lagets leder, Gunnar Christiansen, brått tidlig i desember. Dette har medført at lagets styre på de siste styremøtene har jobbet for å få ordnet med bankforbindelser og andre korrespondanser som er viktige for laget.

Forøvrig kan vi melde om at klubben har sunn økonomi.

Styret håper på et produktivt og spennende 2021, som vi håper snart kommer mer tilbake til det normale.

Publisert i Generell info | Legg igjen en kommentar

Saksliste til årsmøtet i Bergen Handicapidrettslag 2021

Møtested: Microsoft Teams

Dato: 07.03.2021

Tidspunkt: kl 12:00

Saksliste:

1: Godkjenne de stemmeberettigede

2: Godkjenne innkalling saksliste og forretningsorden.

3: Velge dirigent, sekretær samt 2 personer til å undertegne protokoll.

4: Behandle årsmelding.

5: Behandle revidert regnskap.

6: Behandle innkomne forslag og saker.

7: Fastsette medlemskontigent.

8: Vedta budsjett.

9: Valg

Leder og nestleder

3 styremedlemmer og 2 vara

Kontrollkomite, 2 medlemmer

Valgkomite 1 leder og 1 medlem

Leder og nestleder velges enkeltvis, de øvrige medlemmene velges samlet, deretter velges varamedlemmer samlet.

Publisert i Generell info | Legg igjen en kommentar

Årsmøtet blir avholdt elektronisk på Microsoft Teams

På grunn av koronarestriksjoner blir årsmøtet avholdt elektronisk på Teams. Møteleder er Thomas Sætre. Bergen HIL sender ut lenke med møteinnkallese. Dersom du mangler lenke kan du hendvende deg til Thomas Sætre på e post thomas.satre1@gmail.com,

Årsmøtet avholdes ellers som plannlagt 7.mars.2021 klokken 12 00.

Publisert i Generell info | Legg igjen en kommentar

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens medlemmer Helge Nummedal bordtennis og Morten Bendiksen bordtennis innstilling for valg 2021 er som følger

Formann Thomas Sætre 2 år Bordtennis

Nestformann Brage Æsøy Titlestad 1 år Bordtennis

Medlem Odin Dyrkollbotn 2 år Bordtennis

Medlem Vibeke Holmefjord ? år Svømming (red anm. er ikke på valg)

Medlem Brede Arnøy 2 år Bordtennis

Varamedlem Christel Borge Bersaas-Nesse 1 år Basket

Varamedlem Simona Svetlosakova 1 år Bordtennis

Kontrollkomite Kåre Skorpen Bordtennis og Atle Larsson Bordtennis

Ved spørsmål ta kontakt med Morten

Publisert i Generell info | Legg igjen en kommentar

Forslag til årsmøtet

Det er komt inn følgende 6 forslag til årsmøte i Bergen Handicapidrettslag. Disse skal behandles på årsmøtet og listes opp under:

Tittel på forslag: Utgiftsdekning

Fra: Thomas Sætre

Forslag: Klubben dekker påmeldingsavgift i alle former for turnering/seriespill i norge for alle klubbens medlemmer, uavhengig av idrett.

Mens den enkelte utøver må dekke alle andre utgifter ved å delta på turneringer i norge, hotell, reise osv.

Styret behandler støtte til eventuelle utenlandsreiser i hvert tilfelle.

Spillere på et visst nivå med mulighet for å hevde seg nasjonalt, kan søke til styret om støtte ifm Norgesmesterskap/norges cup/norges cup finale.

Reiser og overnatting/mat i forbindelse med nasjonal lagserie skal fortsatt dekkes av klubb.

Begrunnelse: Mye enklere og billigere å håndtere for klubben, hver enkelt spiller/lagspiller kan se på terminlister og bestemme seg relativt tidlig for hvor man ønsker å delta og legge opp sin økonomi deretter, dessuten har vi pr i dag bare noen få som har behov eller nivå til å reise på landsomfattende turneringer som avholdes utenfor vestland fylke, vil bety en enorm besparelse for klubben kontra de seinere års forbruk der man ganske ukritisk har gitt et tilbud til «alle» som vil reise både her og der.

Tittel på forslag: Utgiftsdekning del 2

Fra: Thomas Sætre

Forslag : Klubben inviterer til klubbtur, dette kan være seg Malmø open for de av våre medlemmer som kan delta der (para utøvere), der klubben vil stå for en større del av dekningen for reise, opphold, påmelding osv.

Klubbtur for de av våre utøvere som ikke kan delta i Malmø Open, det kan være seg et passende arrangement som passer for både bredde og topp der klubben vil ta en større del av kostnaden for alle som reiser her på lik linje som med evnt en Malmø open tur.

Begrunnelse: Visst årsmøtet går for det andre forslaget som angår å stramme inn på pengebruken generelt når det kommer til å støtte alle som vil på tur og ved alle turer, så tror jeg også for klubbfølelse og samhold at det kan være fornuftig å arrangere klubbtur til for eksempel Malmø Open, nettopp Malmø Open har vi hatt tradisjon for å delta på over mange mange år og det passer for alle aldre og nivå, samt at det er en turnering som vil dekke alle 3 idrettene vi har i klubben pr i dag.

Tittel på forslag: Treningsavgift Bordtennis

Fra: Thomas Sætre

Forslag: Alle bordtennis spillere over 18 år betaler en månedlig treningsavgift på kr 200,-, og kan eventuelt være som et prøve prosjekt fra 01.08.2021 til 1.06.2022.

Begrunnelse: Det vil gjøre det enklere å opprettholde en god trenerstandard i fremtiden og mulighetene for å fortsette med eget lokale vil også bedre seg med en slik ordning.

Tittel på forslag: Delvis endring av klubbnavn

Fra: Thomas Sætre

Forslag: Klubben endrer navn fra Bergen Handicapidrettslag til Bergen Para idrettslag

Begrunnelse: Bruken av handicap kontra para er nesten ikke tilstede lengre, stort sett i all idrett for funksjonshemmede nå til dags blir betegnelsen para brukt.

Jeg har full forståelse for at det kanskje kommer brått på for mange, men om ikke vi endrer navn i år så håper jeg årsmøtet kanskje kan gå inn for å se på muligheten for endring til 2022 eller fra 01.01.2022.

Tittel på forslag: «låsing av midler»

Fra: Thomas Sætre

Forslag: Foreslår at årsmøtet vedtar å «låse» midler a kr 350.000,- i minst 5 år, som da kan være en buffer for fremtiden.

Styret som til enhver tid sitter vil ha fullmakt til å kunne ta av disse midlene dersom det er helt nødvendig for klubbens overlevelse.

Begrunnelse: Det er aldri feil å ha litt penger i bakhånd. Og til enhver tid sittende styre vil ha fullmakt til å ta av disse midlene om det skulle være av en slik karakter at klubbens drift vil lide om ikke så blir gjort.

Tittel på forslag: Assistenter som deltar i bassenget betaler 250 kroner som medlemsavgift i året.

Fra: Vibeke Holmefjord 

Forslag: assistenter som deltar i bassenget betaler 250 kroner som medlemsavgift i året 

Begrunnelse: Vi må i utgangspunktet dokumentere hvem som er i bassenget. Det blir mer ryddig i forhold til antall og medlemslisten. 

De som hjelper til fra sidelinjen trenger vi ikke dokumentere, og derfor er forslaget kun på hjelpere i basseng.

Publisert i Generell info | Legg igjen en kommentar

Det åpnes for trening for barn og unge opp til 20 år

Fra 15.02.2021 er det tillatt med bordtennis trening for barn og unge under 20 år. Bergen HIL anbefaler at delakerne holder 1 meter avstand under hele treningen. Bordtenniskonkuranser er ikke tillatt. Trening for voksne er ikke tillatt. Det er untak for elitetrening.

Publisert i Generell info | Legg igjen en kommentar

Det er ikke tillatt med trening fra 07.2.2021

Koronareglene forbyr alle treninger og konkuranser fra den 7.2.2021 og mins en uke framover.

Publisert i Generell info | Legg igjen en kommentar